کتاب - eBook
پروژه های نجومی، گاهشماری و تقویم - Astronomy, Chronometry and Calendar
پروژه های فن آوری اطلاعات و امنیت اوراق و داده ها - Information Technology
پروژه های علمی کاربردی - Applied Science
پروژه های طب سنتی، گیاهان دارویی و مزاج شناسی - Traditional, Herbal and Temperament Medicine
پروژه های حساب و عملیات در جفر و رمل - Arithmetic and Operations in Jafr and Raml Science
یافته ها: شگفتی های علوم جفر و رمل - Findings: Wonders in Jafr and Raml Science
پروژه های علوم جفر - الواح - Jafr Science - Loh
عمومی - General

Copyright 2015 © www.Tahafi.org All Rights Reserved . تمام حقوق مادی و معنوی محفوظ می باشد